Wstępna opłata leasingowa – ujęcie w kosztach

W orzecznictwie sądowym dominuje pogląd, iż opłata wstępna zasadniczo podlega zaliczeniu do kosztów jednorazowo, w dniu jej poniesienia. Stanowisku takiemu dał wyraz m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18 listopada 2011 r. (sygn. akt II FSK 864/10), w którymCzytaj dalej

Jak postąpić w przypadku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia?

W przypadku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, które zwiększało dochód rozliczenie tego zwrotu następuje poprzez odliczenie przez podatnika tej kwoty od dochodu bądź poprzez odjęcie tej kwoty przez płatnika przy określaniu zaliczki na podatek.   W sytuacji dokonania w roku podatkowym zwrotuCzytaj dalej

Zwolnienie odpraw zależy od charakteru danego świadczenia

Świadczenia noszące nazwę „odprawa” ustawodawca zalicza do odszkodowań lub zadośćuczynień, jako szerszej kategorii, która jest zwolniona z PIT. Tak wskazał WSA w Gorzowie Wlkp. w wyroku z 27 stycznia 2016 r. (I SA/Go 462/15). Sprawa dotyczyła pracownika, z którym rozwiązanoCzytaj dalej

Czy odpisy amortyzacyjne stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącach, w których podatnik nie uzyskuje przychodów z najmu

Czasowa przerwa w użytkowaniu lokalu mieszkalnego spowodowana zakończeniem umowy najmu i poszukiwaniem najemcy nie stanowi przesłanki uzasadniającą zaprzestanie dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 31 marca 2016 r., nr ITPB1/4511-103/16/PSZ rozpatrzyłCzytaj dalej