Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych

Jak wynika z przedstawionych informacji, sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Jest to konsekwencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014 r. Przepisy analogiczne w brzmieniuCzytaj dalej

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których księgi mogą być zapisane i przekazywane

Zgodnie z art. 193a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 130 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innychCzytaj dalej

Umowy podatkowe z Etiopią i Sri Lanką podpisane przez Prezydenta

Porozumienia określają głównie metody unikania podwójnego opodatkowania. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisywane są, aby uniknąć konfliktu dwukrotnych roszczeń do tych samych dochodów i konfliktu między fiskusami różnych krajów. W umowach zawartych przez Polskę stosuje się dwie metody unikania podwójnegoCzytaj dalej

Interpretacja ogólna w zakresie podatku bankowego

Minister finansów wydał interpretację ogólną w sprawie stosowania przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej przepisów ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, w zakresie określenia podstawy opodatkowania, definicji podatnika, ustalania powiązań między zakładami ubezpieczeń, reasekuracji lub instytucjami pożyczkowymi (interpretacjaCzytaj dalej