Czy pakiet paliwowy ograniczy swobodę działalności? Wątpliwości Konfederacji Lewiatan

Eksperci Konfederacji Lewiatan twierdzą, że część z przedstawionych propozycji w projekcie ustawy może wpływać na naruszenie swobody działalności gospodarczej.

Projekt ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo Energetyczne, który został przygotowany przez Ministerstwo Finansów, zakłada m.in. zmianę niektórych przepisów ustawy akcyzowej oraz ustawy o podatku VAT, które dotyczą branży paliwowej.

Zgodnie z opinią przedstawicieli Konfederacji Lewiatan, zastrzeżenia budzi m.in. nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym. Jak wskazują eksperci Lewiatana, aktualnie przepis art. 78 nie pozwala na nabycie wewnątrzwspólnotowe paliwa na rzecz podmiotu trzeciego, chociaż nie ma równocześnie formalnych przeszkód, aby dokonać nabycia na UDT (uproszczony dokument towarzyszący) i wydać towar innemu podmiotowi.

Zgodnie z opinią przedstawicieli Konfederacji, wątpliwości budzi, jak miałaby wyglądać niemożność nabycia na rzecz innego podmiotu. Zakładamy, że zapis ten ma wyeliminować sytuację braku własności paliwa dokonującego nabycia na podstawie art. 78 – przy czym sformułowanie na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej tak należy również interpretować w obecnym stanie prawnym.

Ponadto wątpliwości budzi także termin wejścia w życie nowych przepisów. Ministerstwo Finansów chce, aby zmiany zaczęły obowiązywać już po 2 miesiącach od ogłoszenia noweli w Dzienniku Ustaw. W efekcie nowe regulacje weszłyby w życie w trakcie miesiąca kalendarzowego.

Reasumując, należy zaznaczyć, że praktyka pokaże, czy potwierdzone były obiekcje ekspertów Konfederacji Lewiatan.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.