Zmiany w Ordynacji Podatkowej od dnia 1 stycznia 2016 r.

Zmiany w Ordynacji Podatkowej wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. W projekcie nie uwzględniono generalnej klauzuli obejścia prawa.   Ustawa niesie za sobą ponad 170 nowych regulacji. Głównymi zmianami w Ordynacji podatkowej są zmiany w przepisach dotyczącychCzytaj dalej

Umorzenie udziałów otrzymanych w drodze darowizny – OP

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (sygn. ILPB2/415-103/12-2/JK) uznał, że w przypadku umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego nabytych w drodze darowizny… 42. Umorzenie udziałówCzytaj dalej

Sukcesja podatkowa przekształconego przedsiębiorcy – OP

Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych  dla obywateli i przedsiębiorców wprowadziła  z dniem 1 lipca 2011 r. możliwość przekształcenia przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy… 41. SukcesjaCzytaj dalej

Wadliwość interpretacji indywidualnych – OP

Niedawno zapadł wyrok WSA w Bydgoszczy 29 października 2012 r., sygn. I SA/Bd 797/12, w którym sąd wskazał jak organ wydający interpretację  powinien traktować sytuację, w których podatnicy powołują się na orzeczenia zapadłe w innych podobnych sprawach podatkowych. Zdaniem sąduCzytaj dalej

Zmiana pełnomocnika – OP

Wyrokiem z dnia 24 października 2012 r., sygn. akt II FSK 584/11  Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż działanie polegające na odwoływaniu udzielonych wcześniej pełnomocnictw i ustanawianiu kolejnych pełnomocników w okresie biegu terminu, o którym stanowi art. 150 Ordynacji… 49. ZmianaCzytaj dalej

Zasada przestrzegania właściwości organów podatkowych – OP

W art. 15 Ordynacji podatkowej wyrażona została zasada, zgodnie z którą organ podatkowy obowiązany jest przestrzegać swej właściwości z urzędu. Wymóg ten dotyczy zarówno właściwości miejscowej i rzeczowej, ale także właściwości instancyjnej. Jego słuszność wynika nie… 41. Zasada przestrzegania właściwościCzytaj dalej