Wymiar uzupełniający przy zwrocie sprawy organowi podatkowemu I instancji – OP

stawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012 r., poz. 1342) zniosła możliwość dokonywania wymiaru uzupełniającego przy zwrocie sprawy organowi pierwszej instancji w toku postępowania odwoławczego – uchylono art. 230 ustawy…

39. Wymiar uzupełniający przy zwrocie sprawy organowi