Sukcesja podatkowa przekształconego przedsiębiorcy – OP

Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych  dla obywateli i przedsiębiorców wprowadziła  z dniem 1 lipca 2011 r. możliwość przekształcenia przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy…

41. Sukcesja podatkowa przekształconego przedsiębiorcy