Ważne zmiany dotyczące płatności i kosztów uzyskania przychodów w 2017 r.

W zeszłym tygodniu opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z nowymi regulacjami obowiązek dokonywania płatności między przedsiębiorstwami za pośrednictwem rachunku bankowego będzie sankcjonowany w podatku dochodowym
Jak wynika z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, obecnie płatności między przedsiębiorcami na poziomie ponad 15 tys. euro muszą być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego. Jak wynika z uzasadnienie projektu obecnie naruszenie ustawy w tym zakresie nie wpływa na podatkowe rozliczenie kosztu, którego dotyczy dana płatność. Projekt przewiduje zmianę tej sytuacji. Od 2017 r. resort finansów zamierza powiązać przepisy dotyczące płatności z ustawami o podatkach dochodowych.

W podatkach dochodowych wprowadzone mają zostać regulacje sprowadzające się do braku prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów oraz konieczności zmniejszenia takich kosztów o kwotę płatności w sytuacji, kiedy dany podatnik dokonałby płatności z naruszeniem ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Jak wskazuje uzasadnienie projektu „Ze względu na prewencyjny charakter proponowanej zmiany zasadne jest obniżenie w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej limitu wartości transakcji pomiędzy przedsiębiorcami obowiązkowo dokonywanych poprzez rachunek bankowy, z obecnych 15 tys. euro na 15 tys. zł”.

Reasumując resort finansów przewiduje, że nowe przepisy w pozytywny sposób wpłyną na transparentność transakcji. Ponadto oczekuję, że zmiany te w swojej konsekwencji doprowadzą do zmniejszenie się szarej strefy oraz ograniczenie fikcyjnych transakcji.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych