Czy ryczałt z tytułu wykorzystywania pojazdów do celów prywatnych obejmuje wydatki na zakup paliwa?

Od dnia 1 stycznia 2015 r., zgodnie art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

  1. 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;
  2. 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

Na tym tle powstał spór, czy powyższy ryczałt obejmuje również paliwo wykorzystywane przez pracownika w trakcie jazd prywatnych, nabyte przez pracodawcę. Jak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 15 maja 2015 r. (IPPB2/4511-296/15-2/AS) ryczałtowo określona wartość przedmiotowego nieodpłatnego świadczenia obejmuje wyłącznie koszty pracodawcy wynikające z udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych. W sytuacji gdy pracodawca zdecyduje się dodatkowo pokrywać wydatki pracownika, np. na paliwo wykorzystywane w innych celach niż służbowych, wówczas wartość tego paliwa będzie stanowić opodatkowany przychód pracownika ze stosunku pracy. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wyrażonym w interpretacji indywidualnej z dnia 20 października 2015 r. (IBPB-2-2/4511-501/15/ZuK) ryczałt obejmuje opłaty związane z użytkowaniem samochodu, do których poniesienia pracodawca jest zobowiązany niezależnie od tego czy pracownik będzie wykorzystywał samochód służbowy do celów prywatnych czy też nie. W opisanym zdarzeniu przyszłym w kwocie ryczałtu mieścić się więc będą: opłata rejestracyjna, opłata za obowiązkowe przeglądy (badania), składki na ubezpieczenie samochodów (ubezpieczenia dobrowolne i OC), koszty obsługi floty czy też koszty napraw i serwisów (wynikających z prawidłowego użytkowania samochodu jak również narzucone przez leasingodawcę).

W wyroku z dnia 23 listopada 2015 r. (I SA/Wr 1595/15) WSA we Wrocławiu stwierdził, że błędne jest stanowisko, zgodnie z którym ryczałt z tytułu używania służbowego samochodu do celów prywatnych dotyczy tylko kosztów stałych utrzymania samochodu (z wyłączeniem wydatków na benzynę). Jak zauważył Sąd w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca w sposób jednoznaczny powiązał wysokość ryczałtu z pojemnością silnika samochodu. W opinii Sądu wskazuje to, że ustawodawca odnosił ryczałt do zużycia paliwa, bo ten element kosztów utrzymania samochodu powiązany jest z pojemnością silnika. Zatem ustalony w ustawie ryczałt powinien obejmować wszystkie wydatki, które pracodawca ponosi na utrzymanie samochodu udostępnianego pracownikowi.

Podsumowując należy stwierdzić, że ryczałt z tytułu wykorzystania samochodów służbowych do celów prywatnym obejmuje również wydatki na paliwo.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych
foto: pixabay.com