Czy państwo członkowskie Unii Europejskiej może ograniczyć prawo swobody przepływu kapitału poprzez opodatkowanie w kraju dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem kontrolowanej spółki zagranicznej? (PIT, CIT)

W tej sprawie wypowiedział się już Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 12 września 2006 r. w sprawie C 196/04 (Cadbury Schweppes plc). W postępowaniu tym sąd ten stwierdził że, co…

21. Czy państwo członkowskie Unii Europejskiej może ograniczyć prawo