Zbiornik na gaz jako urządzenie budowlane (podatek od nieruchomości)

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają m.in. budynki, a zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 1 tej ustawy, przez budynek należy…

25. Zbiornik na gaz jako urządzenie budowlane