Zmiany w podatku rolnym wynikające z projektu nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym

Zgodnie z założeniami wynikającymi z projektu nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, Ministerstwo Finansów przygotowuje zmiany w podatku rolnym.

Nowelizacja dotyczy m.in. dodania przeliczników dla niektórych gruntów, które obecnie nie posiadają klasyfikacji gleboznawczej, co z kolei prowadzi do kłopotów w ustalaniu liczby hektarów przeliczeniowych oraz tym samym opodatkowania gruntów, jak twierdzi projektodawca. Zgodnie z uzasadnieniem projektu – „Grunty pod stawami zarybionymi, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, rowy oraz grunty rolne zabudowane, bez względu na zaliczenie do okręgu podatkowego, przeliczane będą na hektary przeliczeniowe według następujących przeliczników: 1) 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem oraz gruntów rolnych zabudowanych – 1 ha przeliczeniowy; 2) 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb, pod stawami niezarybionymi, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz rowów – 0,20 ha przeliczeniowego”.

Projektem, wprowadzone także nowe zasady płatności podatku rolnego. Po części jest to zasługa wypracowana przez samorządy lokalne. Podatek w ogóle nie będzie pobierany, jeśli koszt doręczenia decyzji (ustalającej wysokość podatku rolnego) przekroczy wartość podatkowego zobowiązania. Aktualnie koszty doręczenia wynoszą dokładnie 5,70 zł (wg cennika Poczty polskiej, czyli ustawowo wyznaczonego operatora).

Jeżeli natomiast wysokość podatku nie przekroczy 100 zł, to jego płatność odbywać ma się w jednej racie – w terminie dotychczas przewidzianym dla pierwszej raty podatku. Zasada będzie mieć zastosowanie nie tylko do osób fizycznych, ale i pozostałych podatników. W przypadku wyższej kwoty podatku zasady pozostaną bez zmian.

Powyższe zmiany wynikają z projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 4 listopada 2013 r. Przewidywany termin wejścia w życie powyższych przepisów to początek 2015 r.