Z dniem 1 stycznia 2016 r. procedura zawieszenia poboru akcyzy ma również zastosowanie do wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie

Do dnia 31 grudnia 2015 r. brak było w ustawie szczegółowych regulacji dotyczących stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy do wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, które opodatkowane są zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie. Z dniem 1 stycznia 2016 r. na mocy nowelizacji do ustawy dodano nowy przepis art. 40 ust. 1 pkt 1a. Stosownie do treści tego przepisu procedura zawieszenia poboru akcyzy będzie miała zastosowanie również do wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie, które są w składzie podatkowym, w tym również w wyniku zwrotu lub dostarczenia przez podmiot, który posiadał je w celu zużycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy i który nie zużył ich do tych celów.
Jednocześnie usunięto wątpliwości interpretacyjne dotyczące możliwości stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w odniesieniu do przemieszczanych wyrobów akcyzowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy., które opodatkowane są zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie (zob. art. 40 ust. 5 ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r.).

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.