WSA: metody szacowania energii elektrycznej nie są przedmiotem urzędowej interpretacji prawa podatkowego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, w wyroku z dnia 6 lutego 2013 r. (I SA/Lu 903/12), rozstrzygnął kwestię dotyczącą ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym w zakresie wyboru przez podatnika metody szacowania w procesie produkcji energii elektrycznej.
Spór w przedmiotowej sprawie sprowadzał się do rozstrzygnięcia organ podatkowy słusznie utrzymał w mocy swoje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wniosku spółki o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie określenia metody szacunkowej ustalającej ilości zużycia energii elektrycznej w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu.

Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym na niektórych podmiotach podatku akcyzowego od energii elektrycznej ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W przypadku braku urządzeń dokonuje się oszacowania.

W ocenie WSA wybór prawidłowej metody szacunku nie może być przedmiotem interpretacji podatkowej. W przypadku wyboru prawidłowej metody szacowania dla określania zużytej przez podatnika energii elektrycznej w procesie produkcji energii i ciepła w skojarzeniu nie można dokonać interpretacji przepisów prawa podatkowego (bo takowych nie ma), lecz podatnik dokonuje oceny stanu faktycznego.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com