Wpłaty na fundusz remontowy jako element opłat eksploatacyjnych

Fundusz remontowy składa się z wpłat właścicieli lokali. Jest to element kalkulacyjny opłat eksploatacyjnych. Każdy właściciel nieruchomości wnosi opłaty na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnej i jej eksploatacją. We wspólnotach zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o własności lokali na koszty te składają się m.in. wydatki na remonty i bieżące konserwacje. Wspólnota z definicji zarządza nieruchomością wspólną – własnym majątkiem. Wpływy z tytułu tych wpłat stanowią przychody wspólnot mieszkaniowych, przy czym nie ma znaczenia, jak są one dzielone i na co przeznaczone. Najważniejszy w tym przypadku jest moment ich opodatkowania. Przychody dzielą się co do zasady na należne i otrzymane. Przychody należne wiążą się z prowadzoną działalnością gospodarczą, pozostałe wpływy podlegają opodatkowaniu dopiero w dacie ich otrzymania. Zarządzania  przez wspólnotę własnym majątkiem nie można zakwalifikować jako działalności gospodarczej. Zatem wpłaty od właścicieli lokali na poczet zarządu nieruchomością wspólną są opodatkowane na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., zgodnie z którym przychodami są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: CIT.