Ulga na Internet. Nowe zasady odliczania w zeznaniu za 2013 rok – PIT

Składając zeznanie roczne za 2013 rok należy pamiętać o obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 r. nowych zasadach rozliczania ulgi na Internet.
Nie uległ zmianie limit odliczenia i nadal wynosi on 760 zł. Wysokość wydatków ustalana jest na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Ograniczony natomiast został krąg osób uprawnionych do skorzystania z odliczenia. Przysługuje ono podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących 2 latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał on z tego odliczenia. Jednocześnie podatnik, który w zeznaniu podatkowym składanym za rok 2012 po raz pierwszy skorzystał z odliczenia ulgi na Internet, może w chwili obecnej skorzystać z tego odliczenia wyłącznie za rok 2013.

Kategorie: PIT.