Trwają prace nad ustawą podnoszącą kwotę wolną od podatku

Do Sejmu trafił prezydencki projekt, w którym zaproponowano podniesienie kwoty wolnej od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwota wolna od podatku ma zostać zwiększona z 3091 do 8002 zł. Kwota ta stanie się więc większa od kwoty rocznego minimum egzystencji. W efekcie kwota zmniejszająca zaliczki na podatek dochodowy również będzie wyższa – wzrośnie z 46 zł 33 gr do 120 zł. Projekt skierowano 1 grudnia br. do pierwszego czytania sejmowego.
Przedmiotowa zmiana ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Podwyższona kwota wolna dotyczyć będzie dochodów uzyskanych od początku przyszłego roku.

Jak wynika z uzasadnienia wprowadzona ustawa ma prowadzić do poprawy sytuacji ekonomicznej podatników, w szczególności uzyskujących najniższe dochody, jest podwyższenie kwoty odliczanej od podatku należnego. Skutkiem podwyższenia tej kwoty będzie wzrost dochodów dyspozycyjnych po opodatkowaniu większości podatników, a głównymi beneficjentami takiej zmiany będą osoby o niskich dochodach z pracy oraz zdecydowana większość emerytów i rencistów. Podwyższenie z 556 zł 02 gr do 1 440 zł kwoty zmniejszającej kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych od dnia 1 stycznia 2016 r. nie będzie miało wpływu na wielkość dochodów z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne, gdyż zmniejszenie to jest niezależne od sposobu ustalania podstawy tych składek.

Reasumując podniesienie kwoty wolnej od podatku będzie skutkowało przede wszystkim zmniejszeniem wpływów podatkowych o ok. 15-16 mld zł w skali roku. Jak zakładają projektodawcy różnica ta zostanie częściowo zniwelowana przez wzrost popytu konsumpcyjnego oraz wzrost wpływów z podatków obciążających sprzedaż detaliczną.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych
foto: pixabay.com