Sprzedając miejsce parkingowe w garażu wielostanowiskowym podatnik musi liczyć się z zapłatą podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z  dnia 22 listopada 2013 r. (IPTPB2/415-531/13-7/KKu) prawo do miejsca w garażu wielostanowiskowym to nie to samo co prawo do nieruchomości. W związku z tym w sytuacji sprzedaży, jeśli uzyskane pieniądze zostaną wykorzystane na własny cel mieszkaniowy, nie będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W stanie faktycznym, który miał miejsce w powyższej interpretacji kobieta sprzedała mieszkanie wraz z udziałem w garażu wielostanowiskowym przed upływem pięciu lat od chwili, gdy je nabyła. Aby uniknąć zapłacenia podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskane ze sprzedaży pieniądze zamierzała przeznaczyć w ciągu dwóch lat na własny cel mieszkaniowy – kupno i remont nowego mieszkania. W związku z tym zwróciła się z zapytaniem, czy środki te będą wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.
Niestety urzędnicy wypowiedzieli się niekorzystnie dla podatniczki. Urzędnicy wyjaśnili, bowiem że zasady dotyczące opodatkowania oraz zwolnień odnoszących się do nieruchomości obejmują tylko niektóre prawa majątkowe. Nie mają one zastosowania do sprzedaży własnego miejsca parkingowego w garażu wielostanowiskowym. W związku z tym transakcja jest opodatkowana jak inne prawa majątkowe.

Kategorie: PIT.