Skutki podatkowe otrzymania pożyczki od udziałowca zagranicznego – CIT

W zakresie skutków podatkowych – na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych – otrzymania pożyczki od udziałowca zagranicznego należy wskazać na następujące skutki podatkowe:

  • niedostateczna kapitalizacja – w art. 16 ust. l pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ograniczona została możliwość zaliczania przez określone osoby prawne (spółki i spółdzielnie) do ich kosztów uzyskania przychodów wypłacanych odsetek od niektórych udzielonych im pożyczek i kredytów, niezależnie od faktu wykorzystywania tych pożyczek bądź kredytów na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.  To ograniczenie może znaleźć miejsce w zakresie ograniczenia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek wypłacanych przez spółkę polską na rzecz jej zagranicznego udziałowca.
  • obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego – wypłata przez spółkę polską na rzecz jej udziałowca z siedzibą poza terytorium UE, np. w USA odsetek od zaciągniętej pożyczki skutkować będzie obowiązkiem poboru zryczałtowanego podatku u źródła najczęściej wg stawki wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
  • obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej do umowy pożyczki, o ile przekroczone zostaną ustawowe limity wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: CIT.