Odpis na fundusz remontowy może być kosztem podatkowym spółdzielni mieszkaniowej – CIT

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika. Kosztem uzyskania przychodów są jednak podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy.  Tymczasem – jak stanowi art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. Oznacza to, że odpisy na fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych w spółdzielniach mieszkaniowych stanowią koszty uzyskania przychodów spółdzielni. Pogląd taki wyraził NSA, który w wyroku z dnia 29 stycznia 2014 r. stwierdził, że odpis na fundusz remontowy może być kosztem podatkowym spółdzielni mieszkaniowej niezależnie od tego, czy wpłata dotyczy mieszkań czy też lokali użytkowych.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: CIT.