Skutki podatkowe nabycia składników majątku za 1 zł – CIT

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem jest m.in. wartość rzeczy nabytych częściowo odpłatnie. Nabycie maszyn i urządzeń za 1 zł nie musi wiązać się z otrzymaniem przez nabywcę rzeczy częściowo odpłatnie, o ile cena nabycia odpowiadać będzie ich wartości rynkowej. Ceny sprzedaży poszczególnych składników majątku powinny co do zasady odpowiadać ich wartości rynkowej. W tym zakresie należy wskazać na art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

Kategorie: CIT.