Podarowany samochód wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT

Przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. dotyczących opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn. W związku z tym darowizna samochodu nie wpłynie na rozliczenie roczne składane przez podatnika, ponieważ tego typu darowizna nie powoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednak tego typu przekazanie samochodu w drodze darowizny jest opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn.

Powyższe potwierdzają także organy podatkowe. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 24 grudnia 2013 r. (sygn. IPTPB1/415-608/13-4/AG) wskazuje, że jeśli po nabyciu samochodu związane z nim wydatki nie będą zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, przy przekazaniu tego auta w drodze darowizny nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast w podatku od spadków i darowizn należy wskazać kwotę, która w przypadku darowizny jest wolna od podatku, jeśli dokonują jej określone osoby spokrewnione. W związku z tym nie podlega opodatkowaniu nabycie majątku w drodze darowizny o czystej wartości nieprzekraczającej kwoty:

  • 9.637 zł – dla osób należących do I grupy podatkowej,
  • 7.276 zł – dla osób należących do II grupy podatkowej,
  • 4.902 zł – dla osób należących do III grupy podatkowej.

Co istotne, przy obliczaniu kwoty wolnej od podatku należy sumować wartość rynkową otrzymanej darowizny z wartością rzeczy i praw majątkowych nabytych przez obdarowanego od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło nabycie ostatniej darowizny.

Kategorie: PIT.