Oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 21 sierpnia 2013 r., sygn. akt II FSK 2453/11, uznał że oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem winno być złożone odrębnie, co do przychodów z działalności wykonywanej samodzielnie i co do przychodów uzyskiwanych z udziału w spółce prowadzącej działalność gospodarczą.

Naczelny Sąd Administracyjny odpowiedział na następujące pytanie: czy oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, złożone przez podatnika, który w roku podatkowym osiągał przychody z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, oznacza wybór tej formy opodatkowania również w odniesieniu do przychodów, osiąganych z udziału w spółce cywilnej, która powstała po złożeniu tego oświadczenia?

W ocenie podatnika uzyskanie przychodów z udziału w spółce stanowi kontynuację prowadzonej już działalności i z tych względów przychody te należy opodatkować ryczałtem.

Zdaniem organu podatkowego uzyskanie przychodów z udziału w spółce należy potraktować jako rozpoczęcie nowej działalności. Chcąc również te przychody opodatkować ryczałtem, podatnik powinien, nie później niż w dniu uzyskania przez spółkę pierwszego przychodu, złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania.
Sprawa trafiła do NSA.

Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił uwagę na fakt, że nie ma przeszkód, aby ryczałt wybrali podatnicy osiągający przychody z udziału w spółce cywilnej czy osobowej. Poza tym sąd przypomniał, że gdy podatnik, który chce wybrać formę opodatkowania w postaci ryczałtu prowadzi działalność w poprzedzającym roku podatkowym zarówno samodzielnie, jak i w formie spółki, nie sumuje przychodów z obu tych form działalności dla ustalenia, czy spełnia warunki do zryczałtowanej formy opodatkowania. Wyraźnie więc oddzielono limity przychodów i nakaz odrębnego liczenia ryczałtu, co oznacza, że ustawodawca przychody z tych dwóch form aktywności podatnika konsekwentnie dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych – odróżnia. Poza tym zdaniem sądu podatnikiem rozpoczynającym działalność w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne będzie zarówno ten, który w roku poprzedzającym nie uzyskał przychodów ani z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, ani z działalności w formie spółki cywilnej i jawnej osób fizycznych, jak i ten, który prowadził w roku poprzedzającym rok podatkowy działalność gospodarczą samodzielnie i trakcie roku podatkowego uzyskał przychody z powstałej w tym samym roku spółki bądź w roku poprzedzającym uzyskiwał przychody z udziału w takiej spółce, a w trakcie roku podatkowego uzyskał przychody z działalności gospodarczej prowadzonej osobiście.

W związku z tym, oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy winno zatem być złożone odrębnie co do przychodów z działalności wykonywanej samodzielnie i co do przychodów uzyskiwanych z udziału w spółce prowadzącej działalność gospodarczą.