Nieopłacone faktury nie mogą zostać zaliczone jako koszt – PIT

Zgodnie z dodanym art. 15 b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  po 1 stycznia 2013 r. prawo do rozliczania kosztu związane jest z terminowym dokonaniem zapłaty za zakup towaru lub wykonanie usługi. Takie zmiany dotyczą kwot, które wynikają z dokumentów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu przed dniem 1 stycznia 2013 r., a termin ich zapłaty upływa po 31 grudnia 2012 r.

Od 1 stycznia 2013 r. nieopłacenie księgowanych w kosztach wydatków spowoduje – że podatnik będzie zobowiązany wyłączyć wydatek z kosztów uzyskania przychodów, a tym samym skorygować zapisy w ewidencjach.

Zgodnie z tym pierwotnie będzie można księgować wydatek w kosztach nawet bez uregulowania zapłaty, wtórnie niezbędne będzie wyksięgowanie go w przypadku niezapłacenia za zakupiony towar lub wykonaną usługę, które zostały ujęte w podatkowych kosztach uzyskania przychodu.

Wyksięgowanie wydatku z kosztów nie jest konieczne, jeśli zapłata nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od terminu płatności, jeśli jest on nie dłuższy niż 60 dni lub przy terminie płatności przekraczającym 60 dni – jeżeli zapłata nastąpi w terminie 90 dni od terminu zaliczenia kwoty wynikającej z faktury, rachunku lub innego dokumentu do kosztów uzyskania przychodów.

Kategorie: PIT.