Ogólne zasady dotyczące dofinansowania zakupu okularów dla pracowników

Obowiązek zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom pracującym na stanowiskach z monitorami ekranowymi wynika z par. 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Jest to zależne od wyniku badania, które musi zostać przeprowadzone przez lekarza w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej. Jeśli badanie wykaże potrzebę stosowania okularów przy obsłudze monitora ekranowego, wówczas pracodawca ma obowiązek zapewnienia okularów.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia kwota refundacji lub dofinansowania zakładu pracy do zakupu okularów powinna umożliwić pracownikowi zakup zaleconych przez lekarza-okulistę szkieł oraz najprostszych oprawek.

W przepisach brak jest informacji jak często po stronie pracownika powstaje prawo do refundacji okularów korekcyjnych. W związku z tym decyzja ta pozostaje w rekach  pracodawcy. Najczęściej pracodawcy radzą sobie z tym po przez specjalny zapis w regulaminie wynagradzania, który określa kiedy pracodawca refunduje okulary. I tak najczęściej refundacja zakupu okularów następuje co 2 lub 3 lata, a za jej podstawę uznaje się orzeczenie lekarskie stwierdzające konieczność ich stosowania podczas pracy przy monitorze ekranowym.