Obniżony CIT nie przyczyni się do polepszenia sytuacji najmniejszych przedsiębiorstw

Planowane przez rząd wprowadzenie obniżonej stawki podatku dochodowego CIT nie pomoże najmniejszym przedsiębiorstwom i może zaburzyć uczciwą konkurencję.

Jak wynika z projektu ustawy z dnia 22 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,  przygotowanego przez Ministerstwo Finansów, obniżona stawka podatku CIT z 19 do 15 % ma dotyczyć małych podatników, których wartość przychodu ze sprzedaży (razem z sumą należnego podatku VAT) nie przekracza w danym roku poziomu 1,2 mln euro. Z preferencji skorzystać mają również nowe firmy (w pierwszym roku działalności), przy czym nie będzie to dotyczyć podmiotów powstałych np. w efekcie przekształcenia innej spółki. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Jak wynika z opinii ekspertów Lewiatan każda obniżka podatków jest czymś pozytywnym, ale obecne propozycje, które zakładają objęcie preferencyjnym podatkiem tylko podatników CIT (pominięci zostaną przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi), budzą wątpliwości. Przewidują oni, że nowy projekt ustawy przyniesie znikomy efekt i z pewnością nie zostanie osiągnięty cel, jaki założyli sobie projektodawcy. Głównym celem nowej ustawy jest bowiem wsparcie podatników, dla których utrudnienia w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje czy zaburzone warunki konkurencji stanowią główną barierę w prowadzeniu lub rozwijaniu przedsiębiorstwa. Ponadto eksperci zakładają, że proponowana obniżka mogłaby mieć pewien sens wtedy, gdyby objęła również podatników podatku PIT.

Reasumując trudno powiedzieć, czy nowe rozwiązanie faktycznie wpłyną na rozwój polskiej przedsiębiorczości. Rząd próbuje znaleźć nowy sposób aby pobudzić Polską gospodarkę, jednak czas pokaże, czy przedstawiana koncepcja będzie spełniała postawione zadanie.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: CIT.