Ulga prorodzinna – podstawa obliczenia i wysokość podatku

Ulga przysługuje każdemu z rodziców w proporcjach przez nich ustalonych, z tym, że łączna kwota odliczeń, dokonanych przez oboje rodziców nie może przekroczyć kwoty odliczeń przysługujących względem danego dziecka.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 1 marca 2016 r., nr ILPB2/4511-1-138/16-4/WS rozpatrzył sprawę dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej. Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Małżeństwo pracuję i osiąga dochody w różnych krajach. Żona pracuje i rozlicza się w Polsce. Z kolei mąż pracuje w Republice Czeskiej, i w tym kraju płaci podatki oraz korzysta z przysługujących mu ulg, w tym z ulgi na dzieci. Mąż nie pracuje w Polsce i nie osiąga w Polsce żadnych dochodów. Małżonkowie nie będą się rozliczać z podatków wspólnie. Rozliczenie ulgi prorodzinnej dotyczy trójki dzieci – wszystkie dzieci kwalifikują się do skorzystania przez żonę z ulgi prorodzinnej. Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z powołanego wcześniej art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ulga przysługuje obojgu rodzicom, jeżeli wykonują władzę rodzicielską. Władza rodzicielska – zgodnie z art. 93 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – przysługuje obojgu rodzicom, a – stosownie do art. 97 § 1 tejże ustawy – jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Organ podatkowy wykazał, że rodzice dysponują prawem wykonywania władzy rodzicielskiej w stosunku do dziecka są uprawnieni do korzystania z ulgi wynikającej z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym powinni oni ustalić, w jakiej kwocie i które z nich korzysta z odliczenia ulgi na dziecko. Konieczne jest zatem porozumienie w tym względzie. Ulga prorodzinna zdaniem organu  przysługuje więć każdemu z rodziców w proporcjach przez nich ustalonych, z tym, że łączna kwota odliczeń, dokonanych przez oboje rodziców nie może przekroczyć kwoty odliczeń przysługujących względem danego dziecka. Zatem w ocenie organu jeśli mąż nie będzie rozliczał się w Polsce i nie będzie odliczał ulgi prorodzinnej, a małżonkowie ustalą, że ulgę rozliczy żona – przysługuje jej prawo do dokonania odliczeń w ramach ww. ulgi prorodzinnej na dzieci w pełnej wysokości. Warto wskazać, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują ograniczeń z tytułu możliwości skorzystania z ww. ulgi, ze względu na to, że małżonek pracuje za granicą i w innym państwie korzysta z ulgi na dzieci. Reasumując, należy wskazać, że w przedmiotowej sprawie przysługuje prawo do dokonania odliczeń w ramach ww. ulgi prorodzinnej na dzieci w pełnej wysokości.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: PIT.