Najem długoterminowy samochodów do celów mieszanych a KUP

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynajmuje samochody z firmy leasingowej (najem długoterminowy). Samochody te są wykorzystywane do celów działalności gospodarczej oraz do celów prywatnych pracowników. W związku z powyższym Spółka wystawia faktury na pracowników, za pomocą których dokumentuje opłatę za użytkowanie tych samochodów do celów prywatnych przez pracowników. Czy z kosztów uzyskania przychodów powinna zostać wyłączona opłata za najem oraz koszty eksploatacyjne z tytułu użytkowania tych pojazdów.?

Opłaty za wynajem długoterminowy oraz opłaty eksploatacyjna mogą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że wydatki te są poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Jednakże zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 46 ppkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów podatek naliczony w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenia kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług – jeżeli ten podatek naliczony nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Spółka osiąga przychód z tytułu obciążania pracowników opłatami za używanie tych samochodów do celów prywatnych. W związku z powyższym opłaty za wynajem długoterminowy oraz opłaty eksploatacyjna stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów. Przy tym z uwagi na cytowany art. 16 ust. 1 pkt 46 ppkt 2 kosztów uzyskania przychodów nie stanowi 50% kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wynajem długoterminowy oraz opłaty eksploatacyjne tych samochodów, który podlega odliczeniu.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: CIT.