Magazynowanie w składzie podatkowym, w jednym zbiorniku wyrobów energetycznych o tym samym kodzie CN – zmiany od dnia 1 stycznia 2016 r.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. dodano do ustawy nowy art. 47a wprowadzający możliwość magazynowania w składzie podatkowym, w jednym zbiorniku wyrobów energetycznych o tym samym kodzie CN. Zgodnie z treścią nowych przepisów w składzie podatkowym, w jednym zbiorniku mogą być magazynowane wyroby energetyczne klasyfikowane do tego samego kodu CN, posiadające różne parametry fizykochemiczne, pod warunkiem, że parametry fizykochemiczne nie mają wpływu na stawkę akcyzy. Powyższa reguła nie ma zastosowania w stosunku do gazów propan-butan (LPG) objętych pozycją CN 2711, które mogą być magazynowane w jednym zbiorniku niezależnie od kodów CN, do których są klasyfikowane, i ich parametrów fizykochemicznych (zob. art. 47a ust. 2 ustawy).

Jednocześnie na mocy przepisów art. 47a ust. 3 ustawy z dniem 1 stycznia 2016 r. w składzie podatkowym w jednym zbiorniku mogą być magazynowane wyroby energetyczne: objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz z zapłaconą akc

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com