Kwestionowanie legalności przeprowadzenia dowodów z postępowania karnego w postępowaniu podatkowym

W stosunku do czynności dowodowych przeprowadzonych w postępowaniu karnym, nie ma obowiązku ich powtórzenia w toczącym się następnie postępowaniu podatkowym. Strona może jedynie wnioskować o ich powtórzenie, jednak taki wniosek należy odpowiednio uzasadnić i umotywować…

43. Kwestionowanie legalności przeprowadzenia dowodów z postępowania