Interpretacja ogólna Ministra Finansów w zakresie możliwości zwolnienia z podatku akcyzowego częściowo skażonego alkoholu, który służy do czyszczenia maszyn

W dniu 8 kwietnia 2014 r. Minister Finansów wydał interpretacje ogólna (NR AG3/033/26/2013/FLL/6) dotycząca możliwości stosowania w stosunku do częściowo skażonego alkoholu etylowego zużywanego do czyszczenia linii produkcyjnych zwolnienia określonego w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym.

Minister wydając interpretacje miał na celu ujednolicenie stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej. Do niedawna budził wątpliwości sposób traktowania częściowo skażonego alkoholu etylowego, który wykorzystywany był w trakcie produkcji wyrobów nieprzeznaczonych do spożycia przez człowieka. Art. 32, ust. 4 pkt  2 ustawy o podatku akcyzowym nie precyzuje bowiem jednoznacznie, czy zwolnieniu z akcyzy podlega wyłącznie alkohol, który ma wejść w skład gotowych wyrobów, czy również taki, który wykorzystywany jest w procesach technologicznych – takich, jak na przykład dezynfekcja i czyszczenie maszyn linii produkcyjnej.

W ocenie Ministra nie tylko alkohol wchodzący w skład gotowego produktu, ale i wykorzystywany w procesie technologicznym w inny sposób może zostać zwolniony z akcyzy.
Mając na uwadze, że częściowo skażony alkohol jest zużywany do czyszczenia linii produkcyjnych ze względów technologicznych po to, aby wyprodukowany produkt nieprzeznaczony do spożycia przez ludzi spełniał normy czystości składu oraz kierując się celem art. 27 ust. 1 b dyrektywy Rady Dziennik Urzędowy Ministra Finansów – 3 – Poz. 16 92/83/EWG uznać należy, że na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym  zwolnieniu od akcyzy podlega częściowo skażony alkohol wykorzystywany również do czyszczenia linii produkcyjnych.

W związku z powyższym Minister finansów ustalił stanowisko zgodnie z którym zwolniony z podatku akcyzowego jest również alkohol częściowo skażony, który służy do czyszczenia maszyn.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com