Wyroby akcyzowe nieprzydatne do spożycia muszą zostać zniszczone w obecności przedstawiciela właściwego organu podatkowego

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 28 lutego 2014 r., nr sprawy ILPP3/443-98/13-2/TK zajął następujące stanowisko : wyroby akcyzowe nieprzydatne do spożycia muszą zostać zniszczone w obecności przedstawiciela właściwego organu podatkowego, który podpisuje protokół zniszczenia tych wyrobów. Inaczej nie będą zwolnione z akcyzy.

Producent piwa wskazał, że niekiedy wyroby, które stają się nieprzydatne do spożycia są niszczone. Przed dokonaniem niszczenia tych wyrobów wysyła do właściwego naczelnika urzędu celnego pisemną informację zawierającą dane o rodzaju i ilości niszczonych wyrobów. Funkcjonariusze urzędu celnego nie zawsze przybywają i są obecni w czasie niszczenia, pomimo tego, że zawsze są o nim uprzednio zawiadamiani. W takim przypadku protokół zniszczenia piwa nie jest podpisany przez przedstawicieli organu podatkowego. Podpisany jest tylko przez przedstawicieli producenta piwa.
W ocenie producenta ma on prawo do zwolnienia z akcyzy. Jak podkreślił zwolnienie wymaga podpisania protokołu zniszczenia wyrobów akcyzowych przez funkcjonariuszy, którzy są „obecni przy czynnościach zniszczenia”. W rezultacie z oczywistych względów obowiązek posiadania takiego protokołu podpisanego przez funkcjonariuszy nie wystąpi, jeśli nie są oni obecni przy czynnościach zniszczenia.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu nie zgodził się z przedsiębiorcą. Według organu, z § 17 rozporządzenia z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku wynika, że aby wyroby akcyzowe – które znajdując się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, stały się nieprzydatne do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia i za zgodą właściwego naczelnika urzędu celnego zostały zniszczone w składzie podatkowym – mogły korzystać ze zwolnienia, muszą zostać zniszczone w obecności przedstawiciela właściwego organu podatkowego, który podpisuje protokół zniszczenia tych wyrobów.

W związku z tym, producent nie ma prawa do stosowania zwolnienia, o którym mowa w tym przepisie w sytuacji, w której pomimo uprzedniego zawiadomienia funkcjonariusze celni nie przybywają i nie są obecni w czasie niszczenia piwa i protokół zniszczenia nie jest podpisany przez przedstawicieli organu podatkowego.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com