Dochód ze zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu a obowiązek wprowadzenia do ewidencji środków trwałych – PIT

Małżonkowie posiadający wspólność majątkowa małżeńską nabyli wspólnie prawo użytkowania wieczystego działki gruntu. Grunt był przeznaczony pod budownictwo o charakterze komercyjnym. Małżonek wybudował na tym gruncie budynek trwale z gruntem związany i wykorzystuje go do prowadzenia działalności…

25. Dochód ze zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu a obowiązek wprowadzenia do ewidencji środków trwałych

Kategorie: PIT.