Usługi gastronomiczne a koszty uzyskania przychodów – CIT

Wyrokiem z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11 NSA uznał, iż  tylko wydatki na zakup tych usług gastronomicznych stanowiących koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, których jedynym (głównym) celem jest…

26. Usługi gastronomiczne a koszty uzyskania przychodów

Kategorie: CIT.