Szczepionka przecie grypie dla pracowników – PIT

Wartość pieniężną świadczeń w naturze przysługujących pracownikom na podstawie odrębnych przepisów ustala się według przeciętnych cen stosowanych wobec innych odbiorców – jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności pracodawcy. Wartość pieniężną innych…

24. Szczepionka przecie grypie dla pracowników

Kategorie: PIT.