Czy z tytułu wypłaty należności za usługi certyfikacji należy potrącić podatek u źródła? – CIT

W opinii autora, należności za usługi certyfikacji produktów nie mieszczą się także w katalogu usług wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności nie są to usługi o charakterze podobnym do usług zarządzania i kontroli.
Powyższy pogląd wyrażają także organy podatkowe. Przykładowo:

  1. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu dnia 26.05.2009 r. (sygn. ILPB3/423-189/09-4/MC) organ uznał, iż „(…) usługi w zakresie badań i analiz technicznych świadczone przez podmiot zagraniczny nieposiadający zakładu na terytorium Polski na rzecz polskiego podatnika nie spełniają dyspozycji świadczeń wymienionych w tym przepisie”;
  2. w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi dnia 13.02.2013 r. (sygn. IPTPB3/423-294/11-7/GG) organ uznał, że „(…) ww. przepis nie obejmuje swą dyspozycją Wnioskodawcy, gdyż wypłacone przez niego należności z tytułu przeprowadzania certyfikacji produktów nie zostały wymienione jako podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych (…)”;
  3. w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu dnia 2.01.2009 r. (sygn. ILPB3/423-676/08-3/DS) organ stwierdził „Usługi w zakresie badań technicznych, jakościowych czy certyfikacji świadczonych przez podmiot zagraniczny nieposiadający zakładu na terytorium Polski na rzecz polskiej Spółki, nie spełniają dyspozycji świadczeń wymienionych w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 2a) ustawy. Pomimo, iż w powyższym przepisie poprzez sformułowanie «świadczenia o podobnym charakterze» ustawodawca pozostawił otwarty katalog świadczeń, nie można jednak przyjmować, iż obejmuje on wszystkie pozostałe usługi w nim nie wymienione”.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: CIT.