Czy przekazanie koszów świątecznych na rzecz kontrahentów stanowi koszt uzyskania przychodów?

Przekazanie na rzecz kontrahentów koszów świątecznych nie stanowi kosztu uzyskania przychodu

Na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, koszty nabycia koszty świątecznych w celu przekazania kontrahentom stanowią koszty reprezentacji, tzn. koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Za reprezentację uważa się na potrzeby podatku dochodowego przede wszystkim każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika lub osoby trzeciej w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku podatnika dla potrzeb ułatwienia zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych warunków jej zawarcia. Wydatki na reprezentację to koszty, jakie ponosi podatnik w celu wykreowania swojego pozytywnego wizerunku. Nie ma przy tym żadnego znaczenia kwestia wystawności, okazałości, czy też ponad przeciętności.

Przekazane kosze świąteczne na rzecz kontrahentów mają na celu tworzenia pozytywnego wizerunku podatnika i budowania odpowiednich relacji z klientami. Oznacza to, że jako koszty reprezentacji, nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych
foto: pixabay.com

Kategorie: CIT.