Czy koszty imprezy jubileuszowej w części dotyczącej pracowników są kosztem uzyskania przychodów – CIT

Poniesione wydatki na zorganizowanie imprezy dla pracowników, oraz zaproszonych gości, w sytuacji, gdy nie będzie możliwe wydzielenie i udokumentowanie wydatków przypadających na konkretnych uczestników (pracowników oraz pozostałych osób) nie będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast wydatki na zorganizowanie jubileuszu w części dotyczącej pracowników, podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli będzie w stanie wyliczyć „osobokoszt” imprezy i wyodrębnić koszty stanowiące koszty uzyskania przychodu (dotyczące tej grupy uczestników imprezy) oraz koszty dotyczące osób pozostałych traktowane jako reprezentacyjne, a tym samym nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu.

Kategorie: CIT.