Zakres zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dla spółek prowadzących działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych – CIT

Odnośnie zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dla spółek prowadzących działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych w dniu 25 kwietnia 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. II FSK 1979/11)…

19. Zakres zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych

Kategorie: CIT.