Sposób obliczania 183 dniowego pobytu pracownika za granicą – PIT

Osoba fizyczna, która ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną…

20. Sposób obliczania 183 dniowego pobytu pracownika za granicą

Kategorie: PIT.