Wynajem lokalu na sklepik szkolny a podatek o nieruchomości

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 10 września 2013 r (I SA/Rz 444/13) uznał, że osoba, który prowadzi sklep w szkole podstawowej na podstawie zawartej z nią umowy, nie płaci podatku od nieruchomości. Taki obowiązek istniałby w przypadku, kiedy wynajmującym była bezpośrednio gmina, będąca właścicielem budynku.

W niniejszym wyroku Sąd rozstrzygał w sprawie, w której Podatnik zawarł ze szkołą umowę na prowadzenie w wynajmowanych od niej pomieszczeniach sklepiku. Prezydent miasta wskazywał więc, że przedsiębiorca stał się współposiadaczem budynku zobowiązanym do opłacania podatku od nieruchomości.

W odwołaniu od decyzji Podatnik powołał się na orzecznictwo Sądu Najwyższego, na podstawie którego najemcy nie można obarczać obowiązkami związanymi z opłatą podatków od nieruchomości. Podkreślił też, że w treści zawartej umowy nie było żadnej wzmianki o obowiązkach dotyczących składania deklaracji podatkowych czy też uiszczania podatku z tytułu najmu lokalu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie przyznał rację Podatnikowi. Jednocześnie wskazał, że do powstania obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości w należącej do Skarbu Państwa lub jednostki samorządowej nieruchomości przez jej najemcę konieczne jest, by posiadanie lokalu wynikało z umowy zawartej z właścicielem. W powyższej sytuacji Podatnik nie podpisał umowy z gminą, do której należy sporna nieruchomość, tylko ze szkołą podstawową, więc nie musi płacić podatku.