Ważność certyfikatu rezydencji

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w dniu 10 sierpnia 2012 r. w interpretacji indywidualnej stwierdził, że treść certyfikatu rezydencji nie wskazuje okresu jego ważności i zachowuj on swoją aktualność, dopóki nie ulegnie zmianie potwierdzany w nim stan faktyczny. Brak jest podstaw, aby wymagać od płatnika…

44. Ważność certyfikatu rezydencji