Nieterminowe składanie korekt deklaracji na podatek od nieruchomości – Podatek od nieruchomości

Na mocy art. 6 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca…

41. Nieterminowe składanie korekt deklaracji na podatek od nieruchomości