Umowa przedwstępna nie rodzi obowiązku podatkowego w PIT – PIT

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości, co oznacza, że aby wywołać skutek prawnopodatkowy, musi nastąpić przeniesienie własności. Umowa przedwstępna…

23. Umowa przedwstępna nie rodzi obowiązku podatkowego w PIT

Kategorie: PIT.