Czy objęcie udziałów w zamian za wkład niepieniężny w spółce kapitałowej musi nastąpić wg wartości rynkowej?- CIT

Objęcie udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część skutkować będzie – co do zasady –  powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu…

24. Czy objęcie udziałów w zamian za wkład niepieniężny w spółce

Kategorie: CIT.