Umowa o dzieło a umowa zlecenia – aspekty prawne

Istotę umowy o dzieło stanowi zobowiązanie jednej strony (przyjmującego zamówienie) do wykonania określonego dzieła, w zamian za co druga strona (zamawiający) zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie. Przyjmujący zamówienie spełnia swoje świadczenie nie przez działanie w ustalony…

38. Umowa o dzieło a umowa zlecenia w aspekcie prawnym