Dywidenda rzeczowa – Aspekty prawne

Dywidenda jest to zysk przeznaczony do podziału pomiędzy udziałowców lub akcjonariuszy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, spółce akcyjnej, lub spółce komandytowo-akcyjnej. Zgodnie z art. 347 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych (KSH) akcjonariusze mają prawo…

37. Dywidenda rzeczowa – aspekty prawne