Szara strefa zmniejsza się – raport IBnGR

Zgodnie z raportem pn. „Szara strefa i sposoby jej ograniczania”, przygotowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR), w 2015 r. tzw. szara strefa stanowiła w Polsce 19,2 proc. produktu krajowego brutto. Zgodnie zatem z założeniami autorów raportu, w ciągu roku doszło do zmniejszenia szarej strefy o 0,3 pkt proc.

Przedstawiony raport została przygotowany w oparciu o wyliczenia m. in. Głównego Urzędu Statystycznego, według którego w 2013 r. gospodarka nieobserwowana (szara strefa razem z działalnością nielegalną) wynosiła ok. 14,5 proc. PKB Polski. Analitycy dokonali doszacowania m.in. o formy działalności związanej z handlem paliwami oraz nielegalnym hazardem. Za trzy główne elementy szarej strefy autorzy raportu uznali działalność nielegalną, działalność ukrytą oraz działalność nieformalną. Jak oceniają, szara strefa w 2015 r. wyniosła w sumie ok. 19,2 proc. PKB, co oznacza spadek o 0,3 pkt proc. rok do roku.

Jak możemy wyczytać z raportu tzw. szara strefa oznacza unikanie opodatkowania (zarówno podatkami pośrednimi, jak i bezpośrednimi), a to z kolei umożliwia nieuczciwym przedsiębiorcom oferowanie swoim klientom towarów i usług po niższych cenach. Zaburzenie konkurencji rynkowej przez podmioty działające w szarej strefie prowadzi do sytuacji, w której najważniejszym czynnikiem konkurencji rynkowej staje się cena.

Reasumując badanie pokazuje, że polska gospodarka idzie w dobrym kierunku. Ponadto raport wskazał cały szereg rozwiązań, których wprowadzenie może ograniczyć problem tzw. szarej strefy. Na pewno jednym z nich jest uproszczenie systemu podatkowego i obniżenie obciążeń fiskalnych.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych