Stawka podatku od towarów i usług na wyposażenie zabudowy meblowej w sprzęt AGD – VAT

Zgodnie z art. 41 ust. 12 w zw. z ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8% podlega dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym stawka podatku od towarów i usług. Rozważając możliwość opodatkowania dostawy sprzętu AGD 8% stawką podatku od towarów i usług należy ustalić, czy dostawa ta stanowi element kompleksowej usługi montażu zabudowy meblowej. Jak stwierdził NSA w wyroku z dnia 10 września 2013 r. (sygn. I FSK 614/12), trwała zabudowa kuchenna niewątpliwie stanowi po zamontowaniu element konstrukcyjny obiektu budowlanego. Odmiennie jednak należy ocenić dostawę sprzętu AGD. Lodówka, pralka, zmywarka, czy też kuchnia, nawet przeznaczona do zabudowy, nie stanowi po jej zamontowaniu trwałego elementu konstrukcyjnego budynku. Nie może być więc elementem modernizacji. Ponadto dostawa sprzętu AGD może być dokonana niezależnie od usługi montażu trwałej zabudowy meblowej. Z kolei wymiana uszkodzonego lub przestarzałego sprzętu AGD nawet zabudowanego, jest możliwa bez zmian konstrukcyjnych w budynku. Zatem w przypadku tym zastosowanie znajduje podstawowa stawka podatku w wysokości 23%.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że sprzedaż sprzętu AGD, np. lodówki lub kuchenki oraz ich montaż w dopasowane na wymiar szafki nie może być opodatkowana 8% stawką podatku od towarów i usług, ponieważ nie jest elementem kompleksowej usługi modernizacji lokalu mieszkalnego, lecz dostawą towarów. Podatnik zatem powinien stosować 23% stawkę podatku od towarów i usług w odniesieniu do dostawy sprzętu AGD.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.