Apartamenty o przeznaczeniu turystycznym nie korzystają z preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług – VAT

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 kwietnia 2014 r. (sygn. akt I FSK 702/13) wypowiedział się w kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług apartamentów o przeznaczeniu turystycznym. W powyższym wyroku sprawa dotyczyła firmy, która wybudowała w jednej z nadmorskich miejscowości budynek, poczym sprzedała w 2007 r. lokale na rzecz osób fizycznych oraz innych przedsiębiorców. Dostawę tę rozliczyła w deklaracjach VAT według stawi 22 proc. Następnie dokonała korekty faktur, w których obniżyła stawkę podatku do 7 proc. argumentując swoje stanowisko tym, że ma prawo do skorzystania z preferencyjnego rozliczenia, które odnosi się do dostawy lokali mieszkalnych.

W ocenie urzędu skarbowego spółka poprzez takie działanie zaniżyła kwotę podatku należnego. Stanowisko to podtrzymał dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku. W jego opinii akty notarialne, umowy przedwstępne, a także pozwolenia na budowę, wskazują na to, że przedmiotem sprzedaży nie były lokale mieszkalne, lecz użytkowe. Te zaś nie są objęte niższą stawką VAT.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, który oddalił skargę, wskazując, że nie każdy lokal spełniający określone funkcje może zostać uznany za mieszkalny. Wyodrębnione izby, pomieszczenia, przyłącza mediów, nie przesądzają ostatecznie o tym, jaki charakter ma dany lokal.  Powyższe stanowisko podtrzymał także Naczelny Sąd Administracyjny, który opierał swoją argumentację na przedstawionej dokumentacji. Akty notarialne mówią o sprzedaży lokali niemieszkalnych, użytkowych albo apartamentów wczasowych. To zdaniem sądu w pełni potwierdza i uzasadnia brak opodatkowania niższą stawką podatku. Chcąc skorzystać z preferencji podatkowej w postaci niższej stawki, spółka już w początkowej fazie przedsięwzięcia powinna zwrócić uwagę jakiego rodzaju lokale ma zamiar sprzedawać.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.