Spotkanie z klientem w restauracji to reprezentacja – PIT

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 stycznia 2012 r. (Sygn. II FSK 1445/10) stwierdził, że wszystkie wydatki gastronomiczne ponoszone w związku ze spotkaniami biznesowymi, niezależnie od skali ich wystawności, mają charakter reprezentacji firmy i są…

15. Spotkanie z klientem w restauracji to reprezentacja

Kategorie: PIT.